X Festiwal Biegowy

Festiwal Biegowy - pl Festiwal Biegowy - en

Formularz Zgłoszeniowy

Zawodnik

Dane Teleadresowe

Wybierz bieg lub biegi Start Biegu: Pt So Nd

Nazwa Biegu Cena Transport
na start
Wybierz
Transport
Pt 160 zł (od 1.06: 200 zł)
So 180 zł (od 1.06: 220 zł)
So 160 zł (od 1.06: 200 zł)
So 480 zł (od 1.06: 600 zł)

Uzupełnij dane drużyny

So 140 zł (od 1.06: 180 zł) 12 zł
So 120 zł (od 1.06: 160 zł) 12 zł
So 80 zł (od 1.06: 140 zł) 12 zł
Nd 40 zł (od 1.06: 60 zł)
Nd 70 zł (od 1.06: 90 zł)
Nd 120 zł (od 1.06: 150 zł)

Uzupełnij dane drużyny sztafety maratońskiej

So 55 zł (od 1.06: 65 zł)
Nd 40 zł (od 1.06: 60 zł)
Pt 25 zł (od 1.06: 30 zł)
Pt 30 zł (od 1.06: 40 zł)
So 25 zł (od 1.06: 30 zł)

Nd 25 zł (od 1.06: 35 zł) 5 zł
So 25 zł (od 1.06: 35 zł)
Nd 25 zł (od 1.06: 30 zł) 5 zł
So 60 zł (od 1.06: 80 zł)

Uzupełnij dane drużyny sztafety deptaka

So 15 zł (od 1.06: 20 zł)
Pt 15 zł (od 1.06: 20 zł)
So 7 zł (od 1.06: 9 zł)
Pt 7 zł (od 1.06: 9 zł)
Nd 7 zł (od 1.06: 9 zł)
So 7 zł (od 1.06: 9 zł)
So Nd 7 zł (od 1.06: 9 zł)
So 0 zł
Nd 7 zł (od 1.06: 9 zł)
* 10 zł
 (od 1.06: 100 zł)

 (od 1.06: 130 zł)

Karnety nie obejmują Biegów 7 Dolin na dystansach 117 km, 100 km, 80 km, 64 km i 35 km oraz konkurencji Iron Run.

* Bieg im. Premiera Józefa Oleksego

** Bieg im. Romana Stramki, kuriera sądeckiego

*** Bieg w ramach Ultramaratonu Wyszehradzkiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

**** Bieg im. Premiera Tadeusza Mazowieckiego

Dane Dodatkowe

Dodatki Premium

Nazwa Cena Wybierz
30 zł
20 zł
15 zł
10 zł

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację Festiwal Biegów z siedzibą w Niskowej 161, (dalej „FFB”), Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Festiwal Biegów z siedzibą w Niskowej 161, kod pocztowy: 33-395 Chełmiec, KRS 0000455795.
 2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z FFB jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail FFB: festiwalbiegow@festiwalbiegow.pl
 3. Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FFB, w celach:

 

 • otrzymywania newslettera Festiwalu Biegów;
 • otrzymywania za pośrednictwem wiadomości tekstowej, wysłanej na mój numer telefonu z internetowego komunikatora serwersms.pl informacji promujących biegi organizowane i współorganizowane przez FFB;
 • otrzymywania za pośrednictwem wiadomości tekstowej, wysłanej na mój numer telefonu z internetowego komunikatora serwersms.pl informacji promujących podmioty współpracujące z FFB;
 • otrzymywania za pośrednictwem wiadomości tekstowej, wysłanej na mój numer telefonu z internetowego komunikatora serwersms.pl informacji o statusie rejestracji na 10. TAURON Festiwal Biegowy;
 • otrzymywania za pośrednictwem wiadomości tekstowej, wysłanej na mój numer telefonu z internetowego komunikatora gsmservice.pl moich wyników osiągniętych podczas 10. TAURON Festiwalu Biegowego;

 

 1. Odbiorcami danych mogą być:
  1. pracownicy i współpracownicy FFB;
  2. administrator strony internetowej serwersms.pl ;
  3. administrator strony internetowej gsmservice.pl
 1. W powyższych celach FFB będzie zbierał i wykorzystywał moje dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym na 10. TAURON Festiwal Biegowy.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania wymienionych danych jest moja zgoda.
 1. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ewentualnego odwołania zgody lub po odwołaniu zgody, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 3. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą przetwarzane w formie profilowania.
 4. Mam prawo do:
  1. prawo dostępu do treści danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 5. Przysługuje mi również do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 7. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FFB prosimy o kontakt pod adresem mailowym  festiwalbiegow@festiwalbiegow.pl

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Copyright © 2019 by ISW.
All Rights Reserved.